EN | AT/DE | ES | SI | HU | IT

Izdelki

V sklopu projekta bomo razvili tri glavne izdelke, ki bodo dostopni širši publiki.

Raziskava
Prvi izdelek projeka je raziskava, ki bo izpeljana v vseh partnerskih državah:

  • ugotoviti kateri so glavni procesi kadrovanja v podjetjih in kje bi lahko uporabili ECVET in druge mehanizme,
  • aktiviranti ciljno skupino, povečati zanimanje za projekt in njegovih rezultatov, hkrati pa jih seznaniti s temami, kot tudi
  • zgraditi dobro podlago za razvoj glavnih izdelkov, spoznati potrebe in zahteve ciljne skupine.

Pripročnik za kadrovske strokovnjake
Kot glavni produkt projekta ECVET goes Business bomo pripravili Priročnik za ciljno skupin, ki jim bo pomagal pri vsakodnevnem delu. Osredotočili se bomo:

  • jezik uporabljen v Priročniku, prevedli bomo EU terminologijo v terminologijo poslovnega sveta
  • sklicevali se bomo na klasične kadrovske postopke v podjetjih in organizacijah ter
  • poskrbeli bomo za pristope, kjer se bo lahko uprabljalo ECVET in druge mehanizme kot podpora glavnim kadrovskim procesom.

Usposabljanje kadrovskih strokovnjakov
Kot tretji produkt projekta, bomo pripravili dvo dnevno usposabljanje kadrovskih delavcev, ki bo temeljilo na rezultatih raziskave in vsebine Priročnika,

  • omogočilo neposreden stik ter omogočilo razpravo o orodjih, primerih in rešitvah.
  • razvili bomo izobraževalni program/gradivo,
  • ki bo skladno s programskimi moduli in navodili usposabljanja.