EN | AT/DE | ES | SI | HU | IT

Projekt ECVET goes Business

Cilji projekta ECVET goes Business so:

 • razviti pristop, ki bo ECVET in druge evropske instrumente preglednosti naredil bolj pomembne za redno uporabo pri kadrovanju oziroma ravnanju s človeškimi viri v podjetju,
 • kar pomeni, zagotoviti gradiva in informacije v obliki in jeziku, ki je razumljiv kadrovskim strokovnjakom /delavcem, sindikalnim predstavnikom, lastnikom podjetij in vsem, ki upravljajo s človeškimi viri v podjetju
 • s tem želimo povečati povpraševanje po EU instrumentih preglednosti na ravni podjetja kot tudi
 • razširiti in prenesti ECVET v splošno uporabo
 • predstaviti tudi potrebe podjetij in jih vplesti v razpravo o izvajanju ECVET

Razvili bomo Priročnik z jezikom, ki ga uporabljajo podjetja ter kadrovska teorija. Prevedli bomo VET (poklicno in strokovno izobraževanje) in izobraževalno terminologijo v poslovno terminologijo. Z nanašanjem na klasično teorijo ravnanja s človeškimi viri bomo ponudili rešitve, kjer lahko uporabimo ECVET in druge instrumente preglednosti. Prav tako bomo pripravili kratek program usposabljanja, kjer bomo ciljni skupini na praktičnih primerih predstavili uporabo ECVET in drugih mehanizmov.

Glavni ciljne skupine projekta ECVET goes Business

 • kadrovski delvci/strokovnjaki
 • sindikalni zaupniki
 • nadzorniki
 • vodje proizvodnje
 • socialni partnerji in
 • drugi odločevalci

Koraki za dosego navedenih ciljev:

 • izpeljava uvodne raziskave, želimo razviti produkt, ki bo oddražal potrebe ciljne skupine,
 • pripraviti Priročnik za kadrovske strokovnjake, ki bo upošteval glavne kadrovske procese in bo podpiral uporabo ECVET in drugih instrumentov preglednosti
 • Pripraviti program usposabljanja namenjen naši ciljni skupini s poudarkom na praktičnih primerih uporabe ECVET in drugih instrumentov preglednosti