EN | AT/DE | ES | SI | HU | IT

Kaj je ECVET?

ECVET je evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanjaki, ki omogoča:

  • prenos in priznavanje učnih izidov posameznikov,
  • združljivost med različnimi (VET) sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi in s tem
  • podpira mobilnost evropskih državljanov in ponuja
  • dopolnjujočo dokumentacijo.

 

In zakaj želi vključiti gospodarstvo?
Da bi sistem postal bolj učinkovit, da bi omogočal boljše ujemanje učnih izidov in skladnos z različnimi izobraževalnimi sistemi ter kvalifikacijimi, ki jih potrebuje trg dela.